kes me oleme

World Council for Health Estonia (WCHE) eesmärgiks on pakkuda inimestele tervise, keskkonna, toidu, hariduse ja põllumajanduse valdkondades informatsiooni, mis võimaldab indiviidi ja kogukonna tasandil valida endale mõtestatud ning sobilikud lahendused. Tegutseme mittetulundusühinguna ning oleme sõltumatud.

Meie väärtused

Oleme pühendunud visioonile, kus igaüks saab nautida tervislikku ja õnnelikku elu. Me usume, et tervis on kõige väärtuslikum vara ning see peaks olema kättesaadav kõigile, olenemata taustast, elukohast või olukorrast.

Vabadus

Igaühel on vabadus sünnipärane inimõigus ja meie kohustus on seda targalt kasutada.

Kogukond

Meie eesmärgiks on koostöö erinevate teadlaste, arstide, juristide, aktivistide ja patsientide kogukondade ning ühingutega.

Väärikus

Hindame ausust, eneseteadlikkust ja tugevat moraalset kompassi.

Läbipaistvus

Pühendunud selgele, ausale ja avatult suhtlemisele erinevatest vaatenurkadest

Väekus

Hariduse ja eetose kaudu anname inimestele võimaluse seljatada hirm ja hakata loomupäraselt elama

WORLD COUNCIL FOR HEALTH ESTONIA

Inspireerime tervislikku ja jätkusuutlikku eluviisi

Holistiline tervis

Toit, põllumajandus ja veterinaaria

World Council for health tutvustus

Iga riigi nõukogu on ainulaadne, kuid samas seotud ühise eesmärgiga – seista parema tuleviku eest. Tuginedes ühistele teadmistele tervise, vabaduse ja suveräänsuse osas, mis on edasi antud oma rahvale omas keeles, kultuuris, traditsioonides ja arusaamades.